Varför tovas ull?

Epidermisfjällen, som ligger likt tegeltak runt ullfibern, gör att ullfibrerna inte glider tillbaka när de glidit samman.  Epidermisfjällen, som ligger likt tegeltak runt ullfibern, gör att ullfibrerna inte glider tillbaka när de glidit samman.

Ull tovas när det kommer i en kombination av värme, fukt och friktion. Ytterst på ullfibrerna finns ett lager av epidermisfjäll som alla är riktade uppåt mot toppen och ligger som ett tegeltak omlott runt fibern. När fibrerna bearbetas glider de ihop. Alla fibrerna rör sig nedåt mot roten, dvs där ullen klipptes av.  När bearbetningen sedan slutar får fibrerna sedan svårt att glida isär genom att fjällen står utåt och låser ihop. Ju mer fibrerna bearbetas ju tätare kommer de samman och ju mer filtas ullen. Genom att varva ullen horisontellt och vertikalt underlättar man processen och skapar en mer hållbar filt.
 

Varför använder man tvål och vatten?

För att ullen ska kunna filta sig behövs fukt, som exempelvis vatten, som gör att fibrerna pressas samman, får kontakt och all luft emellan fibrerna försvinner. Har man för lite vatten blir inte alla fibrer fuktiga och har man för mycket vatten kan fibrerna börja glida isär. Det gäller alltså att hitta en balans där hela arbetet är blött, men inte rinner.

Genom att tillsätta tvål, eller såpa, ändrar man ullens pH-värde så att fibrerna sväller och epidemiefjällen reser sig och sticker ut mer. Det underlättar själva tovningen för då fäster enklare i varandra. Tvålen fungerar också som glidmedel så att fibrerna enklare glider ihop när man bearbetar dem.

När man är klar med ett arbete ska man alltid se till att skölja arbetet noga så att all tvål försvinner. Tvålens påverkan på ullens pH-värde gör nämligen att fibrerna snabbare bryts ner och därmed blir det färdiga arbetet inte lika hållbart.

loading...

Filt, som i Sverige även kallas tovat, tros vara världens äldsta textil. Troligen uppkom filtningen i flera kulturer ungefär samtidigt och utvecklades i flera olika ritningar beroende på behov och förutsättningar.

I tovningen använder du ull. Säg tovning och de flesta tänker på något tjockt och kliande.

Tekniken har utvecklats! Tovning kan vara både tunn och sidenlen.

Bryt dina förutfattade meningar och låt oss nyttja ullen bättre!

Tovning steg för steg 
  1. Ullen är utlagd. I detta exempel är ullen kammad så att alla fibrer ligger i samma riktning. När ullen är kardad kommer fibrerna i olika riktningar. Efter att ha hällt på varmt vatten med tvål är det viktigt att försiktigt pressa ut all luft så alla fibrerna blir blöta och får kontakt.
  2. När du börjar filta så fibrerna kommer i rörelse och trasslar in sig i varandra. Fibrerna vandrar alltid med fiberroten först och rullar sig bakåt över de undre fibrerna. Successivt bildas ett fast virrvarr.
  3. När du fått en filt som håller ihop kan du börja valka vilket innebär att man arbetar lite hårdare. Efter att ha valkat filten fast och hållbar är arbetet klart. Epidemifjällen gör att fibrerna inte vandrar tillbaka utan fibrera stannar där de är och kan till och med fortstta filta om de utsätts för ytterligare fukt, värme och friktion.

Säger man tova eller filta?
Här är en generell förklaring till de olika begreppen.
 

Filta Ett övergripande begrepp
för att bearbeta fibrer till
filt. Filta ihop fibrerna är första steget när du tovar.
Då måste man vara lite
mer försiktig. När fibrerna sitter ihop valkar du dem sedan till hård filt.
Valka Processen att gnugga och bearbeta fibrerna hårt för
att få en styv fil. Du kan
även valka vävt ylletyg till vadmal. Den processen
kan ävan kallas att
stampa.
Tova  När man filtat  valkar man sedan fibrerna till ett tovat
objekt.

Tovningstekniker

Cobweb
Ull i tunna, tunna lager som gör att det bildas hål mellan fibrerna när ullen filtas ihop.

Förfilt
Förfilt är när fibrerna är filtatde så de hänger ihop, men inte är tovade fullt ut.  När förfilten har torkat kan du klippa i den och tova ihop med annan ull, förfilt eller tyg. Många leverantörer säljer också redan färdig förfilt.

Nåltovning
Nåltovning är en teknik där man tovar ihop ullen genom att picka en nål med små hullingar upp och ner i ullen. När nålen dras upp fastnar fibrerna på hullingarna och dras med uppåt och kommer på det sättet att successivt trassla ihop sig. När du nåltovar använder du inte tvål och vatten (våttova), men ibland kan man man förstärka att nåltovat arbete genom att våttova det efteråt.

Nunotovning
Ullen filtas ihop med tyg som exempelvis siden. Ordet kommer från japanskans "nuno" som betyder textil.

Våttova
Våttova är ett vanligt begrepp för alla tekniker där man använder tvål och vatten.