Engelska begrepp på svenska

Begrepp Förklaring
Combing Kammad ull. En process som sker efter kardningen och tar bort alla kortare fibrer så ullen blir jämnare och enklare att spinna.
 
Carded batts Kardad ull eller kardflor. Fibrerna ligger i olika riktning.
 
Cutted Päls som filtat ihop sig nära huden och som är svår att karda och bearbeta.
 
Crimp Ullens krusighet som man ser med ögat. Krusigheten varierar mellan olika raser. För att en ull ska vara krusig krävs minst 8 vågor/2 cm, annars är ullen lockig.
 
Directional Frictional Effect (D.F.E.)
 
En term som beskriver fibrers rörlighet. Vid friktion rör sig ullfibrer alltid mot roten.
 
Doffing När man tar bort ett lager kardad ull från en karda.
 
Fiber(s) Finns animaliska fibrer och växtfibrer. Animaliska fibrer är hårstrån som växer ihop med andra hårstrån till en päls. Växtfibrerna är fibrer, strån och delar från växtriket.
 
Fleece En hel avklippt fäll eller delar av en avklippt fäll.
 
Fulling
Hardening
Valkning. Processen att tova filten så den blir hållbar och hård genom att använda friktion och varmt vatten.
Hair Styvare och längre hårstrån på päls som inte är lika bra att filta med, t ex kopäls.
 
Helf-, Soft, Pre-felt Fibrerna är inte är fullt bearbetade men filtats så de håller ihop.
 
Inlay En filtningsteknik där man lägger in bitar av förfilt i en annan filt så att bitarna behåller då sin form.
 
Kemp Märghår. Små, grova hårstrån som ofta är vita i färgen och som inte tar emot färg när man färgar. De har lätt att gå av och brukar hamna på filtade ytan.
 
Milling Valkning. Processen att göra filten hård. Se även Fulling.
 
Noil Små korta fibrer som tas bort när man kammar ullen för att spinna den. Användbara ihop med långa fibrer.
 
Resist Ett mellanlägg som bildar motstånd, t ex en mall eller bit plast, som man lägger mellan lager av ull för att ullen inte ska tova ihop sig.
 
Soft felt Fibrer är inte är fullt bearbetade men filtats så de håller ihop. Se även Halv-felt.
 
Staple
Staple length
Stapel eller stabelbildning. Generell term för längden på fibrerna eller för en lock.
 
Tops Term när man köper kammad ull, dvs ull där fibrerna ligger parallellt.
 

Säg filt!
Danska               Filt
Engelska            Felt
Finska                 Huopa
Franska              Feutre
Italienska           Feltro
Norska                 Filt
Polska                  Wojlok
Portugisiska      Feltro
Ryska                    Voilok
Spanska              Fieltro
Tyska                    Filz