Ungefär en gång per månad sammanställer jag sådan informationen i bloggen på startsidan som är av allmänt intresse ihop med annat som kan ha kommit upp och mejlar ut direkt till de som är med i Network Ulla. Om du vill ta del av dessa mejl eller har idéer och synpunkter, skicka ett meddelande med hjälp av fälten nedan eller skicka ett mejl till network.ulla@fromcmk.se.

Mejlen innehåller också information om den internationella tovningskonferensen i Landskrona allt eftersom planneringen fastställs.

Du kan när som helst avsluta utskicken. Din adress lämnas inte ut för uttnyttjande av annan part.

 

Exempel på utskick från Network Ulla.